bouwput uitgraven

Het uitgraven van een bouwput is een klus die we graag en vaak doen.

We beginnen met het uitzetten (of de bouwaannemer doet dit) en vervolgens graven we de bouwput uit. Het slim en vooruitziend omgaan met de grondstroom is bij deze projecten belangrijk. Zo min mogelijk transport en overlast is een van onze aandachtspunten. Ook het aan en afvoeren van zand en grond doen we graag voor u.